loader

Acadèmia Nando Recio

L´Acadèmia Nando Recio és un projecte global amb l´objectiu de organitzar esdeveniments futbolístics, com ara campus, tornejos o tecnificacions. També ofereix la possibilitat de poder gestionar les categories inferiors de clubs de futbol.

Project Details

Skills : ANR

Copyright © 2015 SportsChallenge All Rights Reserved.