loader

Reglament Origin Race 2016

Aquest reglament és el que regirà l’Origin Race 2016 , des del moment de la inscripció tots els participants de la prova accepten aquest reglament i és la seva obligació conèixer les regles que el componen. En cas de dubte davant la interpretació de qualsevol de les regles de la prova , prevaldrà sempre el criteri de l’organització de la cursa.

1. Podran participar-hi tots els atletes sense importar condició , sexe o nacionalitat , i que tinguin 16 anys complerts el dia de la prova .

2. El recorregut serà de 6 Km aproximadament. Estarà completament senyalitzat i tancat al trànsit.

3. La prova és una cursa d’obstacles, que combina l’entorn natural amb l’urbà. Durant el recorregut hi pots trobar diversos obstacles tant naturals com artificials, com tanques, bidons, tolls, piràmides de fusta, murs, pneumàtics, escales, trinxeres de fang, foc, arrossegaments, etc. la qual cosa implica riscos a l’hora d’afrontar i superar els obstacles.

4. Els obstacles s’hauran de passar com indiqui el voluntari que es trobi en aquest. En cas de no superar-lo haurà de realitzar la penalització que se li indiqui pel voluntari, fer-ho d’una altra manera suposa no optar als premis establerts i ser desqualificat de la prova.

5. Les inscripcions es realitzen a través de: www.sportschallenge.es/originrace i els preus variaran segons el tram en què es trobin les inscripcions:
-Preu reduït – 16€
-Preu estàndard – 20€
-Preu presencial – 24€

6. Els dorsals seran lliurats el dia de la prova en el punt indicat en la informació de cada prova. Per a retirar el dorsal haurà de presentar el DNI, NIE, passaport o llibre de família.

7. Categories i trofeus:

– Masculí.
– Femení.
– Equips.

– Millor disfressa equips.
– Millor disfressa individual.

8. Per optar al premi per equips (formats per 4 participants), els components dels equips hauran d’entrar junts a meta. Al participar per equips, deixes d’optar als premis individuals.

9. El lliurament de premis es celebrarà al punt d’arribada de l’Origin Race un cop hagin finalitzat la cursa tots els corredors.

10. L’organització disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil i d’accidents contractada. Estaran exclosos de la cobertura de l’assegurança dels accidents derivats de patiment latent, imprudència, negligència, no fer cas a les indicacions de l’organització de la cursa o ignorar les indicacions dels voluntaris. Queden exclosos també els accidents produïts per desplaçament al lloc que es desenvolupa la prova.

11. Els participants que realitzen la inscripció declaren i assumeixen trobar-se en les condicions físiques adequades per participar en aquest esdeveniment esportiu i assumeixen qualsevol dany causat com a conseqüència d’una mala practica.

12. Els dorsals hauran de col·locar-se a un lloc visible de forma que el corredor pugui ser identificat.

13. Motius de desqualificació:
No seguir la ruta marcada.
No realitzar el recorregut en la seva totalitat.
Tenir actituds antiesportives amb corredors o voluntaris.
No Fer Cas de les indicacions dels voluntaris.
Participar amb el dorsal d’un altre participant.
No superar un obstacle o en cas de no superar-lo, no realitzar la penalització corresponent.
Rebre ajuda externa a la prova.

14. Tots els participants, pel fet de inscriure i de prendre la sortida en la cursa accepten el present reglament i tenen coneixement de la dificultat i duresa del recorregut.

15. En realitzar la inscripció, cedeixo els drets d’imatge a l’organització de l’esdeveniment, rebutjant qualsevol reclamació per la difusió d’aquestes a través de foto, vídeo o rets socials.

16. En cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida al present reglament, s’acatarà el que decideixi el comitè organitzador.

17. El no superar algun obstacle, superar-lo de forma incorrecta o esquivar-lo es penalitzarà amb 10 Burpees que es realitzaran a la zona propera l’obstacle on indiqui el voluntari de l’obstacle. En cas de no superar la penalització o negar-se a fer-la es considera com abandonament de la prova.

18. En el cas excepcional de que per algun motiu aliè a l’organització durant la realització de la prova del tingui que variar el recorregut i/o la superació d’algun obstacle, els participants hauran seguir les instruccions de l’organització.

19. Al realitzar la inscripció a la cursa Origin Race declaro sota la meva responsabilitat:
• No patir lesions que puguin ocasionar trastorns en la meva salut o les condicions de vida, com a conseqüència de la meva participació.
• Haver realitzat els controls mèdics pertinents i em trobo medicament apte per a la realització de les activitats que es desenvoluparan.
• Em comprometo a col·laborar i complir amb les instruccions rebudes durant la cursa.
• Declaro que participo l’Origin per voluntat pròpia i assumeixo de forma exclusiva la responsabilitat de les meves accions, deslliurant de tota responsabilitat civil i/o penal i renunciant a qualsevol tipus de reclamació a l’organitzador patrocinadors i /o institucions, referents a qualsevol dany, tant físics, morals , materials , robatori , furts o pèrdues.

20. L’organització es reserva el dret de cancel·lar o ajornar una cursa per motius externs a l’organització. En el cas de cancel·lació o ajornament dels corredors podran participar en una altra edició de la cursa.

21. Amb la seva inscripció, el participant, autoritza a l’organització i patrocinadors de la cursa per a que tracti les seves dades personals segons les finalitats exposades. Queda prohibida la distribució d’imatges de la cursa sense autorització a de la organització.

Copyright © 2015 SportsChallenge All Rights Reserved.