loader

CLUBS

Sports Challenge ofereix dues branques d’actuació dintre la gestió de Clubs:

Gestió administrativa de tots el tràmits  necessaris per a la pràctica de qualsevol esport. Aquests poden ser administratius, federatius, patrocini, publicitat i creació de web. En definitiva, tot el que es deriva del funcionament no esportiu de l’entitat.

Gestió esportiva, els serveis que oferim són:

 – Contractació i organització del personal que forma l’organigrama  de l’ entitat.

– Coordinació, inclou la planificació i organització de tots els aspectes esportius del club. Així com, les planificacions anuals, l’establiment de les estratègies metodològiques a utilitzar i d’una ideologia esportiva de club.

– Contractació de l’entrenador/monitor titulats i de referència en l’esport.

– Scouting,  seguiment de jugadors que poden interessar en un futur a l’entitat.

– Anàlisi de partits a partir d’enregistraments realitzats per personal format en l’ús de les noves tecnologies.

– Psicologia esportiva i coaching esportiu, que permet potenciar els punts forts i millorar les debilitats.

– S’organitzen dinàmiques i activitats de cohesió i cooperació de grup.

– Fisioteràpia, encarregada d’atendre als jugadors que sofreixin lesions derivades de la pràctica esportiva.

 

Copyright © 2015 SportsChallenge All Rights Reserved.