loader

Objectius del Team Building

Estimular i potenciar la col·laboració.

Crear i enfortir relacions entre els membres del grup

Crear un clima de confiança i respecte entre els companys

Desenvolupar la creativitat, la motivació, la cohesió, la integració i el lideratge

Conèixer i reconèixer la missió, la visió i els valors de l'empresa o del col.lectiu

Avaluar i valorar les actituds, les habilitats i el potencial de les persones

Time Change Tipus d'activitats

Com concractar un Team Building?

El el primer que fem com a professionals és concertar una visita per saber la situació actual i l’objectiu pel que es vol realitzar l’activitat.

A partir d'aquí, s’analitzen les opcions que més s’adeqüen a cada empresa, equip o grup, amb la finalitat de realitzar l’ esdeveniment o jornada a la seva mida, i així tenir en compte les necessitats en cada cas.

Copyright © 2015 SportsChallenge All Rights Reserved.