loader
Team building i Autoestima dels treballadors d’una empresa

Team building i Autoestima dels treballadors d’una empresa 4 diciembre, 2015

Quan parlem d’autoestima ens referim a la valoració que ens fem de nosaltres mateixos, tant de la part física com mental de la nostra persona. Hi ha estudis que demostren que com més autoestima tenen els treballadors d’una empresa millors resultats es generen. Però, la gran pregunta és: de qui depèn tenir una autoestima positiva? Doncs, sí, la resposta és d’un mateix. El nostre pensament és qui forma l’autoestima i la manera d’enfrontar-nos als reptes a la vida.

Tot i això, des d’un col·lectiu jerarquitzat es poden fomentar aspectes com la confiança i la motivació, així la resta de components de l’equip tindran l’oportunitat per augmentar l’autoestima. S’ha de tenir en compte que la persona qui està per damunt de tot té una autoestima positiva, gestiona les pròpies emocions, té unes metes i uns objectius clars serà més senzill transmetre tots aquests aspectes a la resta del col·lectiu. En contra, si en el seu dia a dia es mostra insegur i navega entre emocions extremes incontrolables el que s’aconseguirà és crear un clima on serà difícil facilitar l’autoestima i un bon treball en equip. El que s’ha d’aconseguir és un efecte dominó de dalt cap avall.

Havent matisat aquest punt a continuació facilito una sèrie de pautes per tal de generar un sistema enriquidor:

  1. Responsabilitzar als membres del col·lectiu: fent-los partícips i demanant opinió sobre els temes en què estiguin especialitzats, arribant a acords conjunts, sempre que sigui possible i tinguin cabuda en els objectius marcats.
  2. Crear un ambient on es faciliti el diàleg i la comunicació. Aquesta ha de ser assertiva, còmoda i agradable, deixant de banda l’agressivitat o la passivitat.
  3. La major part de persones necessiten el reconeixement, el fet que ens ho verbalitzin dóna seguretat i motivació extra.
  4. Transmetre clarament els objectius, per tal de saber cap on ha d’anar la nostra motivació. I, sobretot, reforçar positivament quan s’hagi aconseguit alguna meta.
  5. Donar recursos per aprendre a corregir errors i, d’ aquesta manera, crear un ambient d’autoaprenentatge.
  6. Realitzar “Timebuilding” afavoreix la relació entre els empleats i ens permet conèixer-los des d’una perspectiva diferent a la laboral. Team Building significa “construcció d’equip” amb anglès. Cada cop són més les empreses que realitzen aquest tipus d’activitats amb un objectiu comú, principalment és la cohesió i la realització d’activitats per potencia el companyerisme, autoestima, cooperació, comunicació… Reptes com una cursa d’orientació, aconseguir crear un objecte entre els membres d’equip, gimcana a la platja…són activitats que faciliten competències necessàries per millorar el rendiments de l’empresa.

“El que et dius a tu mateix té el poder de donar-te tristesa o alegria: tu ets qui ho escull” Roberto Crobu

Mònica Valles Sogues (Psicòloga i Coach esportiva)

Sports Challenge

Gestió Esportiva i Organització d'Esdeveniments.

0

Copyright © 2015 SportsChallenge All Rights Reserved.